Adatvédelmi Tájékoztató

Hatálybalépés napja: 2019. Január 31.

A www.gyartasergonomia.hu weboldalt (a „Szolgáltatás”) a ViveLab Ergo Zrt. („mi”, „minket”vagy „miénk”) üzemelteti.
Ezen oldalon tájékoztatjuk az adatvédelmi szabályzatunkról, mely a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozik a Szolgáltatásunk igénybevétele kapcsán, valamint az adatokhoz kapcsolódó választási lehetőségekről.

Az Ön adatait a Szolgáltatás nyújtásához és javításához használjuk. A Szolgáltatás használatával Ön beleegyezik abba, hogy az információk összegyűjtése és felhasználása ezen irányelvnek megfelelően történik.


Definíciók

Szolgáltatás

A szolgáltatás a ViveLab Ergo Zrt.  által üzemeltetett www.gyartasergonomia.hu weboldal.

Személyes adatok

A személyes adatok olyan természetes személyekre vonatkozó adatokat jelentenek, akiket ezekből az adatokból azonosítani lehet (vagy azokról és egyéb információkból, amelyek birtokunkban vannak, vagy a birtokunkba kerülhetnek).

Használati adatok

Használati adatoknak nevezzük azokat az adatokat, amelyeket automatikusan a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatási infrastruktúra használatával generálnak (például az oldallátogatás időtartama).

Cookie-k

A cookie-k kis adatdarabkák, melyeket az Ön készüléke (számítógép vagy mobil eszköz) tárol.

Adatkezelő

Az adatkezelő egy természetes vagy jogi személy, aki (önállóan, vagy közösen, vagy más személyekkel közösen) meghatározza, hogy a személyes adatokat milyen célokra és milyen módon dolgozzák fel. Ezen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazásában személyes adatainak adatkezelője vagyunk.

Adatfeldolgozók (vagy a Szolgáltató)

Az adatfeldolgozó (vagy a Szolgáltató) olyan természetes vagy jogi személyt jelent, aki az adatokat az Adatkezelő kérésére dolgozza fel. Az adatok hatékonyabb feldolgozása érdekében különböző Szolgáltatók szolgáltatásait használhatjuk fel.

Adatalany (vagy Felhasználó)

Az adatalany minden olyan természetes személy, aki a Szolgáltatásunkat használja és a személyes adatok alanya.

Információgyűjtés és felhasználás

Számos különböző információt gyűjtünk különféle célokra, hogy szolgáltatásainkat biztosítani és javítani tudjuk.Gyűjtött adattípusok

Személyes adatok

Szolgáltatásunk használata során felkérhetjük Önt, hogy adjon meg bizonyos személyes azonosításra alkalmas információkat, kapcsolattartás vagy beazonosítás céljából ("Személyes adatok").

A személyazonosításra alkalmas adatok az alábbiak lehetnek, de nem kizárólag:
- Email cím
- Keresztnév és vezetéknév
- Telefonszám
- Cookie-k és használati adatok

Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy Önnek hírleveleket, marketing vagy promóciós anyagokat és egyéb, az Ön számára érdekes információkat küldjünk. Ezen kommunikációs formákból eltávolíthatja bármelyiket vagy akár az összes ilyen üzenet fogadását, az általunk küldött e-mailben található leiratkozási link-re kattintva, vagy az emailjeinkben megtalálható utasítások követésével.

Használati adatok

Információkat gyűjthetünk arról is, hogy a szolgáltatást hogyan érik el és használják ("Használati adatok"). Ez a használati adat olyan információkat tartalmazhat, mint a számítógép internetes protokolljának címe (pl. IP-cím), a böngésző típusa, a böngésző verziója, a Szolgáltatásunk meglátogatott oldalai, a látogatás dátuma és időpontja, az oldalakon eltöltött idő, egyedi eszközazonosítók és egyéb diagnosztikai adatok.

Követés és Cookie-k

Cookie-kat és hasonló követési technológiákat használunk a Szolgáltatásunk nyomon követésére és bizonyos információk tárolására. A cookie-k olyan fájlok, amelyek kis mennyiségű adatot tartalmaznak, továbbá tartalmazhatnak egy névtelen egyedi azonosítót is.  

A cookie-k egy webhelyről kerülnek a böngészőbe és a készüléken tárolódnak. Az információk és nyomkövetés további alkalmazott technológiáia beacon-ök, címkék és szkriptek. A gyűjtött információk Szolgáltatásunk fejlesztéséhez és elemzéséhez is felhasználásra kerülhetnek.

Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy minden cookie-t utasítson el, vagy jelezze, mikor egy cookie érkezik. Ha azonban nem fogadja el a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja használni a Szolgáltatás egyes részeit.

Példák az általunk használt Cookie-kra:

- Munkamenet (session) cookie-k. Szolgáltatásunk működtetéséhez Munkamenet Cookie-kat használunk.
- Preferencia cookie-k. Preferencia Cookie-kat arra használjuk, hogy emlékezzünk az Ön preferenciáira és a különféle beállításokra.
- Biztonsági cookie-k. A Biztonsági cookie-kat biztonsági célokra használunk.

Az adatok felhasználása

A ViveLab Ergo Zrt.  az összegyűjtött adatokat különböző célokra használja:

- Szolgáltatásunk biztosítására és fenntartására
- A Szolgáltatásunkban bekövetkező változásokról való értesítésre
- Hogy használni tudja Szolgáltatásunk interaktív lehetőségeit, amikor ezt választja
- Ügyfélszolgálat biztosítására
- Elemzésre vagy értékes információk összegyűjtésére Szolgáltatásunk javítására irányulóan
- Szolgáltatásunk használatának ellenőrzése
- A technikai problémák felderítésére, megelőzése és kezelése
- Hírek, különleges ajánlatok és általános információk nyújtására az Ön által megvásárolt vagy az Önt érdekelhető hasonló termékekről és szolgáltatásokról, kivéve, ha úgy döntött, hogy nem kér ilyen információt.

A személyes adatok feldolgozásának törvényes keretei az általános adatvédelmi törvénynek megfelelően (GDPR).

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségből (EGT) érkezik, a ViveLab Ergo Zrt. jogalapja a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírt személyes adatok gyűjtéséhez és felhasználásához, az összegyűjtött személyes adatoktól és azok sajátos összefüggéseitől függ.

A ViveLab Ergo Zrt.  feldolgozhatja a személyes adatait, mert:

- Szerződést kell kötnünk Önnel
- Ön erre engedélyt adott nekünk
- A feldolgozás jogos érdekünk, és az Ön jogai nem bírálják felül
- A törvénynek való megfelelés miatt    

Az adatok megőrzése

A ViveLab Ergo Zrt.  csak addig fogja megőrizni a Személyes adatait, ameddig az az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok eléréséhez szükséges. A Személyes adatait kizárólag addig őrizzük meg és használjuk fel, meddig a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez (például, ha az Ön adataitmeg kell őrizni az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés érdekében), viták megoldásához, és jogi megállapodások és szabályzataink betartásához szükséges.

A ViveLab Ergo Zrt. a Használati adatokat belső elemzés céljából megőrzi. A Használati adatok általában rövidebb ideig kerülnek megőrzésre, kivéve, ha ezeket az adatokat a biztonság növelésére vagy Szolgáltatásunk funkcionalitásának javítására használjuk, vagy jogilag kötelezve vagyunk arra, hogy ezeket az adatokat hosszabb ideig tároljuk.

Adattranszfer

Az Ön adatai, beleértve a személyes adatokat is, átvihetők az Ön államának, megyéjének, országának vagy egyéb kormányzati joghatóságának területén kívüli számítógépekre, ahol az adatvédelmi jogszabályok eltérhetnek az Ön joghatóságától. Ha Ön Magyarországon kívül tartózkodik, és úgy dönt, hogy adatokat szolgáltat nekünk, kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatokat, beleértve a Személyes adatokat is Magyarország területére továbbítjuk, és ott dolgozzuk fel. Az Adatvédelmi szabályzat elfogadása és azt követően az ilyen jellegű információk benyújtása az Ön hozzájárulását jelenti az adatok fent leírt továbbításához. A ViveLab Ergo Zrt. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az adatait biztonságosan és ezen Adatvédelmi Szabályzatban leírtaknak megfelelően kezeljék. A Személyes adatok nem kerülnek átadásra harmadik fél (szervezet vagy ország) számára, kivéve, ha erre vonatkozó szabályozások vannak érvényben, beleértve az adatai és egyéb személyes információk biztonságát.


Az adatok közzététele

Jogi követelmények

A ViveLab Ergo Zrt.  jóhiszeműen eljárva nyilvánosságra hozhatja személyes adatait, amennyiben ezen intézkedés az alábbiakban felsoroltakhoz feltétlenül szükséges:

- Jogi kötelezettség teljesítése
- A ViveLab Ergo Zrt.  jogainak vagy tulajdonának védelme
- A Szolgáltatással kapcsolatos esetleges jogsértések megelőzése vagy kivizsgálása
- A Szolgáltatás felhasználóinak személyes biztonságának vagy a közérdek védelme
- A jogi felelősségvállalás felmerülése esetén

Az adatok biztonsága

Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, de kérem, vegye figyelembe, hogy semelyik interneten keresztüli adatátviteli vagy elektronikus adattárolási módszer sem nyújt 100% -os biztonságot. Törekszünk arra, hogy kereskedelmi szempontból elfogadható eszközöket használjunk személyes adataink védelmére, de nem garantálhatjuk azok abszolút biztonságát.

Adatvédelmi jogok az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján

Ha az Ön lakóhelye az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén van, ebben az esetben meghatározott adatvédelmi jogokkal rendelkezik. A ViveLab Ergo Zrt.  minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy Ön kijavíthassa, módosíthassa, törölhesse, vagy korlátozhassa Személyes adatainak felhasználását.

Ha tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és ha szeretné, hogy eltávolítsuk a rendszerünkből, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Bizonyos körülmények között az alábbi adatvédelmi jogokkal rendelkezik: Az Önről rendelkezésünkre álló információkhoz való hozzáférés, frissítés vagy törlés joga. Amikor csak lehetséges, hozzáférhet, frissítheti vagy kérheti személyes adatainak törlését közvetlenül a fiókbeállításokban. Ha nem tudja elvégezni ezeket a műveleteket, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy segíthessünk.

- A helyesbítés joga. Önnek joga van az adatok helyesbítésére, ha az információ pontatlan vagy hiányos.
- A kifogás joga. Önnek joga van ahhoz, hogy személyes adatainak feldolgozását ne engedélyezze.
- A korlátozás joga. Önnek joga van kérni, hogy személyes adatainak feldolgozását korlátozzuk.
- Az adatátvitel joga. Önnek joga van arra, hogy strukturált, géppel olvasható és általánosan használt formátumban megkapja a rendelkezésünkre álló információk egy példányát.
- A hozzájárulás visszavonásának joga. Önnek joga van bármikor visszavonni a beleegyezését, mellyel hozzájárult, hogy a ViveLab Ergo Zrt.  feldolgozza a személyes adatait.

Kérjük, vegye figyelembe, ilyen jellegű megkeresések alkalmával kérhetjük, hogy igazolja személyazonosságát.  Önnek joga van az Adatvédelmet felügyelő hatósághoz fordulni személyes adatainak gyűjtésével és használatával kapcsolatban. További információért kérjük, forduljon az Európai Gazdasági Térség (EGT) helyi adatvédelmi hatóságához.

Szolgáltatók

Harmadik félnek minősülő cégeket és magánszemélyeket alkalmazhatunk Szolgáltatásunk támogatása érdekében, vagy, hogy a megbízásunkból Szolgáltassanak, vagy a Szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatást nyújtsanak, vagy Szolgáltatásunk felhasználásával kapcsolatos elemzéseket készítsenek. Ezen a harmadik felek számára az Ön Személyes adatai csak addig elérhetők, amíg ezeket a feladatokat a részünkre elvégezik, ezt követően azokat nem tehetik közzé vagy használhatják fel más célokra.

Más webhelyekre mutató linkek

Szolgáltatásaink tartalmazhatnak olyan, más weboldalakra mutató linkeket, amelyeket nem mi működtetünk. Ha rákattint egy harmadik fél linkjére, az egy harmadik fél által üzemeltetett webhelyére fogja irányítja. Kifejezetten javasoljuk, hogy tekintse át a meglátogatott webhelyek adatvédelmi irányelveit. Nincsen ráhatásunk és nem vállalunk felelősséget semmilyen harmadik fél által üzemeltetett webhely tartalmáért, adatvédelmi irányelveiért és azok betartásáért és a nyújtott szolgáltatásért.  

Gyermekek adatvédelme

Szolgáltatásaink nem szólítanak meg 18 év alatti személyeket ("Gyermekek"). Nem gyűjtünk tudatosan személyesen azonosítható adatokat 18 éven aluli személyektől. Ha Ön szülő vagy gondviselő és tudomására jutott, hogy gyermekei személyes adatokat osztottak meg velünk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Ha tudomására jutott, hogy a szülői beleegyezés nélkül gyűjtöttük gyermekektől származó személyes adatokat, tudassa velünk, hogy lépéseket tehessünk annak érdekében, hogy eltávolítsuk ezeket az információkat szervereinkről.

Az adatvédelmi irányelv módosításai

Adatvédelmi irányelveinket időnként frissítjük. Az új Adatvédelmi irányelvek oldalunkon történő közzétételével értesítjük Önt a változásokról. E-mailben és / vagy Szolgáltatásunkban jól látható értesítéssel jelezzük, mielőtt a változás hatályba lépne, továbbá frissítésre kerül az Adatvédelmi irányelvek tetején szereplő „hatálybalépés dátuma” is. Javasoljuk, hogy a változtatások nyomon követése érdekében rendszeresen tekintse át az Adatvédelmi irányelveket. Az Adatvédelmi Szabályzat változásai az oldalon történő közzétételt követően lépnek hatályba.  

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése merült fel az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

E-mail címünk: info@vivelabergo.com