Ergonómia, mint a nagymértékű fluktuáció egyik megoldása

2021-10-28

A fluktuáció a szervezet emberi erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységének mutatója, növekedése szinte minden esetben olyan eseményekre, problémákra, hibákra mutat rá, amelyek hosszabb távon a szervezet hatékony, eredményes működését gátolják. Magyarországon a fluktuációs arány körülbelül 30-50% közötti, amely földrajzi hely függvényében változik. A fluktuáció a munkaerő cserélődés mértékét mutatja meg, amelyet a belépők, a kilépők és a teljes létszám függvényében határoznak meg egy évre vetítve.

A munkaerő távozásának oka lehet belső probléma vagy külső ok, amely önként vagy elbocsájtás hatására távozó munkavállalókat jelent. A munkavállalók életkori és nemi összetétele is nagyban befolyásolja a fluktuáció mértékét. Míg egyes életkori sávok esetében jellemzőbb a váltási hajlandóság, a nemi szerepeknek való megfelelés is erős motiváló tényező lehet. Míg a férfiak szempontjából az előmenetel és a kereset növekedés, a család eltartás biztosítása a cél, addig a nők esetében az otthoni feladatokkal való összeegyeztethetetlenség sarkallhat váltásra.

A fenti tényezők pozitív megítélése a cégen belül támogatja a munkavállalók megtartását, ahogy a megfelelően megállapított teljesítménynormák, korrekt feltételek és ösztönzési rendszerek is. A jó munkakörülmények hatására a munkavállaló nem lesz elégedetlen, amelyben nagy szerepe van a jó munkakör meghatározásnak, de a munka megbecsülése és a jó teljesítmény értékelése is rendkívül fontos. Azonban a munka megbecsülése nemcsak az anyagi juttatásokat takarja, hanem a munkavállalók biztonságos, egészséges munkavégzésének biztosítását is. Így alakulhat ki pozitív munkahelyi légkör, ami szintén erős megtartó hatással bír. Megfelelő munkabiztonsági és ergonómiai körülmények biztosítása mellett a fluktuáció várható mértéke csökken. Illetve ezen feltételek biztosítása pozitív üzenetet hordoz a munkavállalók irányába. Egyrészt a munkavégzés nem válik szenvedéssé, mindennapos nyomasztó teherré jó feltételek között, másrészt pedig a munkavállalókra irányuló figyelem biztosítja őket a betöltött szerepük és munkájuk fontosságáról. Így sok egyéb, a kiválasztás, munkabeosztás, munkakörmeghatározás, mellett a jó munkafeltételek biztosítása is csökkentheti a fluktuációs értéket és hosszútávú maradásra bírhatja a munkavállalókat.

Gyakori, hogy külső tényezőként más cégek jobb ajánlatai vonzzák el a munkavállalókat, azonban a jó körülmények a fontossági tényezők között vezető szerepet töltenek be, így a munkahelyi ergonómia szerepe és hatása is lényeges a fluktuációs trendek módosításában.

A munkaerő kapcsán a ráfordítások a felvételkor nagyon magas szintről indulnak, míg a munkavállaló kezdeti produktivitása alacsony. Minél tovább megtartható a munkavállaló annál kevesebbe kerül és annál több hasznot hoz, így az áll a munkáltatók érdekében, hogy ők is bizonyítsanak a munkavállalók felé, hogy akarjanak maradni.

Forrás:

https://fluktuacio.hu/fogalmak

https://beraman.hu/fluktuacio-csokkentes-a-kekgalleros-szektorban


kapcsolódó tartalmak

No items found.