egyéb szolgáltatásaink

IRODAI ERGONÓMIA

Az ergonomikus eszközök, a tér elrendezése, a színek, a növények mind hatnak a munkatársakra; növelhetik a komfortérzetet, a belső motivációt, a munkateherbírást, az éberséget és az odafigyelést. Egy iroda kialakításánál, átalakításánál tehát érdemes figyelembe venni az ergonómiai szempontokat, mert ezzel egyszerre támogathatjuk a munkavállalói produktivitást és a wellbeinget.

Egy irodaergonómiai felmérés során összesen 33 szempontot vizsgálunk, melyet 6 kategóriába sorolunk. Az adatgyűjtés során bejárjuk a területet és pár perces dolgozói interjúkat készítünk. Eredményképpen összefoglaljuk a feltárt problémákat és egy olyan tervezetet állítunk össze, mely priorizált sorrendben tartalmazza a javasolt megoldásokat. Továbbá segítünk a tervezésben, eszközbeszerzésben, valamint az eszközök helyes használatának betanításában, beállításában.

Egy irodaergonómiai projekt nemcsak a vállalat employerbranding törekvéseit segíti, de támogatja a hatályos jogszabályok és az ergonómiai irányelvek betartását is:
 • 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
 • 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Abban az esetben, ha a gép geometriája, a technológiai folyamat vagy a környezeti hatások fokozott veszélyt generálnak a dolgozóknak, úgy a munkavédelmi szabályok, a munkaegészségügyi- és munkabiztonsági előírások nem a szabványokban meghatározott módon érvényesülnek. Ezen kockázatnövelő faktorok feltárása, megelőzése, valamint javaslatainkkal azok javítása a Mi célunk, valamint a szabványok betartása a Munkáltató érdeke.

Értékelő rendszerünk segítségével – integrált szabványokkal, szabályokkal és törvényekkel – üzem szintű kockázatértékelést végzünk. A súlyos szabálysértéseket külön kiemelve és ezek kapcsán részletesebb javaslatokkal ellátva adjuk át a Megrendelőnek.

Értékelő táblánkat úgy alakítottuk ki, hogy az adott szabálysértésekhez tartozó területi, üzemi és felső vezetői felelősök könnyen hozzárendelhetők legyenek, így segítve a Megrendelők munkáját a hibák, hiányosságok javításában.

A kockázatértékelést minimum 3 évente kötelező elvégezni a Mvt.54. § (2) bekezdésben foglaltak szerint.

MAKROERGONÓMIA/ LAYOUT TERVEZÉS

A bővülő piaci igények hatására folyamatosan modernizálódó és azonos ütemben fejlődő üzemekre/gyárakra van szükség. Ezek áttervezése az üzem összes dolgozóját érinti, így rendkívül nagy mennyiségű adat feldolgozására és megfelelő átszervezésére van szükség.

Az egyedülálló ViveLab Ergo szimulációs szoftverének köszönhetően, teljes gyártóüzem átköltöztetését, logisztikai útvonalak kijelölését / rövidítését, gépcsoportok megfelelő elrendezését rendkívül effektív módon tudjuk megtervezni és 3D virtuális világunkban szimulálni.

A különböző gépek csoportosítását követően gépcsoportok egységesítésével és az azokhoz tartozó műveleti utasítások feldolgozásával hozzuk létre az újabb elrendezést / layoutot.

Ennek köszönhetően eddigi eredményeink alapján jelentős ciklusidő csökkenést, munkaerőt és energiát tudtunk megtakarítani, így a gyárak hatásfoka nőtt. A munkaerőhiányból adódóan kihasználatlan gyáregységek ismét visszakerültek a termelési láncba, ezzel megalapozva a nagyobb termelékenységet.  

Az anyag, energia és információ áramlásának részletes feltárásával egy olyan rendszeregyenletet tudunk meghatározni a gyárműködéséről, amelyet későbbi átalakítások esetén is fel tudunk használni. Ez jelentősen felgyorsítja a jövőbeli tervezetek lefutását.

Munkaállomás- és egyéb termékek tervezésének támogatása

A ViveLab Ergo szoftvernek köszönhetően nincs szükség prototípusra, hiszen CAD fájlok alapján a virtuális térben ellenőrizzük tudjuk a termék megfelelését, használhatóságát.  

A szoftverbe implementált antropometriai adatbank a populáció 99%-át lefedi, ezáltal a szimulációt bármilyen származású, nemű, életkorú, testfelépítésű digitális human karakterre el lehet végezni. Szimulálhatjuk az idősebb vagy megváltozott munkaképességű felhasználókat, munkavállalókat is. A hibás testtartások, az elérhetetlen felületek vagy problémás keresztmetszetek kiszűrését követően javaslatot teszünk a probléma korrigálásának módjára. Szakembereink nem csupán ergonómiai szemmel nézve, de követve a projekthez tartozó normákat és szabványokat, a Megrendelővel közösen dolgozzák ki a pontosabb konstrukciót.

Új üzem esetén nem csak a munkát végzők közvetlen környezetét, de a közvetett hatásokat is egyaránt meg tudják vizsgálni szakembereink. Láthatósági teszt a Munkavállaló szemszögéből, fényviszonyok ellenőrzése, több dolgozó közös munkavégzésének ellenőrzése, folyamatirányítási szempontokat figyelembe véve.

Továbbképzések, oktatások

A tanfolyamra olyan EHS mérnököket, folyamatmérnököket, termelésvezetőket, munkavédelmi-, foglalkozásegészségügyi-. szakembereket, tervezőmérnököket várunk, akik szeretnének tenni a munkavédelmi- és a munkabiztonsági szint növelése, a ciklusidő-, táppénz-, fluktuáció és selejtszám csökkentése; az employer branding és wellbeing, az idősödő, valamint megváltozott munkaképességű munkavállalók teljesítményének optimalizálása érdekében. 

A tanfolyam célja a szakemberek tudásának bővítése, így a munkahelyi deficitek feltárása mellett a szükséges intézkedésekre is javaslatot tudnak tenni. A tanfolyam során a szakembereinktől, vendégelőadóinktól tanulhatják meg a legújabb elméleteket és technológiákat, valamint megismerik a legjobb ipari gyakorlatokat.  Minden elméleti blokkhoz tartozik egy gyakorlati rész, amely a valós életből vett, csoportosan és önállóan feldolgozott feladatokkal és esettanulmányokkal illusztrálja az érintett kérdéskört.

Teljes eszköz- és tudástranszfer

A felhő alapú, felhasználóbarát ViveLab Ergo szoftver és az Xsens Motion Capture szenzorok használatát bárki könnyedén elsajátíthatja. A 2 napos elméleti és gyakorlati oktatást követően önállóan is el tudja végezni a mozgásrögzítés és ergonómiai analízis riportkészítés folyamatát. A felhasználók számára az MSZ EN1005-4:2005+A1:2009 szabványon túl további 6 beépített ergonómiai analízis áll rendelkezésre, amelyekről alább olvashat. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a ViveLab Ergo 3D-s szimulációs szoftver egyedülálló az ergonómiai szoftverek piacán.

Ergonómus szakembereink az oktatás után is támogatják a projektek menetét, személyesen, illetve online is rendelkezésre állnak. A ViveLab Ergo szoftveren belül akár közös kollaborációs munkára is felkérhetők, ahol földrajzi helytől függetlenül, egy időben tudnak ugyanazon a projekten dolgozni, hogy közösen találják meg a megoldást a felmerülő problémákra.

További szoftveres analíziseink

A ViveLab Ergo rendszer jelenleg 7, nemzetközileg ismert és elismert analízismódszert tartalmaz: RULA, OWAS, NASA-OBI módszerek, az ISO 11226, EN 1005-4 szabványok, Spagetti diagram és Elérhetőségi Teszt. A különböző analízisekkel megvizsgálhatjuk a munkavállaló mozdulatait, testtartásának objektív szögértékeit, mozdulatainak gyakoriságát, időtartamát. A módszerek értékelik a testhelyzeteket és ellenőrzik, hogy az egyes mozdulatok túllépik-e a megengedett szögértékeket, meghaladja-e az elfogadható határértéket.

Az analízis eredménye minden esetben egy, a szoftver által generált részletes riport. Ezek alapján szűrik ki szakembereink azokat a pozíciókat, amelyeket a munkahely minőségének javítása érdekében el kell kerülni. Az így újonnan létrehozott munkautasításokkal és kényelmes testtartásokkal egy jobb, biztonságosabb és hatékonyabb munkahelyet hoznak létre.

RULA (Rapid Upper Limb Assessment)

A RULA szó szerint a felső végtagok gyors értékelését jelenti, tehát a testtartás, a törzs, valamint a felső végtagok szűrőeszköze. Mechanikai és orvosi törvényeken alapuló értékelés. Kiterjesztett módszerünk figyelmet fektet azonban az alsó törzs hajlására és csavarására is, valamint az aszimmetrikus láb igénybevételre. Az egy lábon állás a felső test kóros elváltozását okozza. A RULA-értékelés rendkívül effektív, gyors időbeli lecsengéssel biztosít teljes mértékben objektív eredményeket.
Pontozása olyan cselekvési listát hoz létre, amely jelzi a fizikai sérülés kockázatának csökkentéséhez szükséges beavatkozás szintjét. Ezen skálán hét szintet különbözet meg a módszertan, amelyet négy fő kategóriába tagolt:
 • változtatás nem szükséges,
 • a baleset/sérülés bekövetkezése hamarosan várható, így javasolt a változtatás
 • a baleset/sérülés bekövetkezése hamarosan várható, így szükséges a változtatás
 • a baleset/sérülés bekövetkezése biztosan várható, így azonnali változtatás szükséges
A RULA-t a szélesebb körű ergonómiai vizsgálat részeként, integrálva a további analízisek riportjaiba használjuk, így a többi analízissel az esetlegesen fel nem tárt területekre is megoldást tudunk nyújtani.

OWAS (Ovako Working Postures Analysis System)

Az OWAS elsősorban a munkahelyzetek közben előfordulóleggyakoribb, legalapvetőbb eseteket vizsgálja meg a teljes emberi testetfókuszba helyezve:
 • változtatás nem szükséges,
 • a baleset/sérülés bekövetkezése hamarosan várható, így javasolt a változtatás
 • a baleset/sérülés bekövetkezése hamarosan várható, így szükséges a változtatás
 • a baleset/sérülés bekövetkezése biztosan várható, így azonnali változtatás szükséges
A teljes testtartás kiértékelését a fentebb említett vizsgálati paraméterek kombinációjával, egy négyjegyű kóddal írja le. A 252 testtartás-kombináció négy kategóriába sorolható, amelyek az ergonómiai változások szükségességét jelzik. A megfigyelések "pillanatképként" készültek és a mintavétel általában állandó időintervallumokkal történik.

A ViveLab Ergo szoftver pillanatok alatt veti össze a mozgásfájlt a szabályban leírt értékekkel, így adva gyors jelentést és alapot szakembereink analíziseihez.  

NASA -OBI (NASA Occupational Biomechanics Index)

A NASA-OBI módszer a csontvázat és az izomrendszert érintő statikus fizikai erőkből származó mennyiségeket, nyomatékot és nyomást vizsgálja. Fő feladata és célja az egészséget károsító terhelések feltárása és azok súlyosságának ábrázolása. Lehetőség van a karok, a gerinc, illetve a lábak alátámasztásának beállítására, így pontosítva a különféle helyzeteket, mint például a tisztán állás; széken ülés; kartámlán, vagy anélkül felvett kartartásokat. Ezen támasztások szemmel látható változást jelentenek a vizsgált testrész leterheltségében. Figyelembe veszi az adott szögértékhez tartozó valós fizikai dimenziókat, majd az alátámasztások és a teher súlyával arányosan számolja ki értékeit.
A vizsgált munkafolyamat minden pillanatát 1-től 4-ig terjedő skálán kerül meghatározásra.

1 pont, ha nincs szükség változásra és 4-es pontszámot jelez, ha azonnali változtatásra van szükség.

A ViveLab Ergo szoftverbe integrált módszertannál milliszekundom pontossággal a mozgásfájl minden pillanatát meg tudjuk tekinteni, valamint a kézzel beállított testtartások (keyframing) esetén is pontos adatot biztosít.

A számszerűsíthető értékek a következők lehetnek (saját dimenziójukkal értelmezhető):
 • Nyomaték
 • X; Y; Z koordináta tengelyek egységvektorával megegyező állású erőkomponensek
 • Redukált erő  
A fizikai értékeken kívül az alábbi (%-ban meghatározott skálával értelmezhető, ahol a 100% a legkritikusabb):
 • Testtartás
 • Diszkomfort
 • Ellenállás

ISO 11226:2000

A „statikus munkapozíciók kiértékelése” -nek nemzetközi szabványa ergonómiai ajánlásokat fogalmaz meg a különböző munkafeladatokhoz. Ez a szabvány tájékoztatást nyújt azoknak, akik részt vesznek a munka, a munkahelyek és a termékek tervezésében, avagy újra tervezésében, alapot ad az ergonómiában jártas szakemberek számára.

Meghatározza a statikus munkahelyzetekre vonatkozó ajánlott határértékeket anélkül, hogy minimális külső erőkifejtés lenne figyelembe véve, valamit a testszögeket és az időbeli szempontokat.

Célja, hogy útmutatást adjon a különféle értékelésekhez, valamint lehetőséget biztosítson a dolgozói állomány egészségi kockázatainak feltárásához. Az értékelés elsősorban a felnőtt dolgozók rétegét vizsgálja. Az ajánlások majdnem minden egészséges felnőtt számára megfelelő védelmet nyújtanak, így ezek figyelembevétele és betartása nem csak a dolgozók, de a Munkáltatók érdekeit is szolgálja.

A vázizom-csontrendszeri terhelésre, a diszkomfortra /fájdalomra és a statikus munkahelyzethez kapcsolódó tartósságra / fáradtságra vonatkozó kísérleti vizsgálatok alapján, hosszú évek alatt egyértelmű következtetést nyújt az egészségügyi kockázatokra és a védelemre vonatkozó ajánlásokra.

Spagetti diagram

A szenzoros felmérést követően nem csak ergonómiai analízisek automatikus generálására van lehetőségünk. Ezen túlmutatóan az integrált „Spagetti diagram” funkcióval logisztikai hibák feltárását is elvégezzük.  

A diagram, mint egy hőtérkép ad képet a dolgozók pozíciójáról. Két fontos tartalma van ezen értékeknek:
 • A mozgási és szállítási útvonalak lerövidítése
  - Üzemi méreteknél rengeteg időt és erőforrást lehet megspórolni a megfelelő elrendezéssel. Ehhez nyújt segítséget a diagram. A sűrűn járta területeket lehetőség szerint egymáshoz közelebb csoportosítva lendítjük fel a gyár életét.
 • A mozgási utak optimális meghosszabbítása
  - Előfordul, hogy a diagram segítségével a dolgozók mozgását kell megnövelnünk. Legfőképpen irodai szférákban fordulhat elő, hogy az egyhelyben történő ülő munka hatására alakulnak ki a hibás testtartások, ilyenkor a mozgás jótékony hatása miatt szándékosan távoli elrendezést kell létrehozni az irodai berendezések között.
A méréshez szükséges időt manuálisan vagy automatikusan lehet megadni az idővonal alapján. A kijelzőn használt gömbök sűrűsége beállítható az elemző panelen, így szabályozva a Megrendelők által kért felbontást.

 Elérhetőségi teszt

Az elérhetőségi szint vizsgálata számos következtetést segít levonni a munkakörnyezetről és a dolgozói tevékenység megfelelőségéről, amely tovább bővíti munkatársaink értékelési lehetőségeit. Segít az áttervezési javaslatok létrehozásában, mikroergonómiai folyamatok lekövetésében és azok csoportosításában. A ViveLab Ergo szoftverben lehetőségünk nyílik a jobb, a bal, illetve mindkét kar együttes vizsgálatára. Az objektumok és eszközök helyét a megjelenített hozzáférési tartomány alapján 3 fő kategória szerint értékelik munkatársaink:
 • kategória: azonnal elérhető terület, amely csak kar- és kézmozdulatot igényel,
 • kategória: felső testbevetődést igénylő tartományok
 • kategória: teljes testbevetődést igénylő tartományok  
Az analízist kibővítve ezen tesztel a konceptív tervezés egy új szintjét tudjuk elérni már a tervezési fázisban!