egyéb szolgáltatásaink

IRODAI ERGONÓMIA

Az ergonomikus eszközök, a tér elrendezése, a színek, a növények mind hatnak a munkatársakra; növelhetik a komfortérzetet, a belső motivációt, a munkateherbírást, az éberséget és az odafigyelést. Egy iroda kialakításánál, átalakításánál tehát érdemes figyelembe venni az ergonómiai szempontokat, mert ezzel egyszerre támogathatjuk a munkavállalói produktivitást és a wellbeinget.

Egy irodaergonómiai felmérés során összesen 33 szempontot vizsgálunk, melyet 6 kategóriába sorolunk. Az adatgyűjtés során bejárjuk a területet és pár perces dolgozói interjúkat készítünk. Eredményképpen összefoglaljuk a feltárt problémákat és egy olyan tervezetet állítunk össze, mely priorizált sorrendben tartalmazza a javasolt megoldásokat. Továbbá segítünk a tervezésben, eszközbeszerzésben, valamint az eszközök helyes használatának betanításában, beállításában.

Egy irodaergonómiai projekt nemcsak a vállalat employerbranding törekvéseit segíti, de támogatja a hatályos jogszabályok és az ergonómiai irányelvek betartását is:
  • 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
  • 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Abban az esetben, ha a gép geometriája, a technológiai folyamat vagy a környezeti hatások fokozott veszélyt generálnak a dolgozóknak, úgy a munkavédelmi szabályok, a munkaegészségügyi- és munkabiztonsági előírások nem a szabványokban meghatározott módon érvényesülnek. Ezen kockázatnövelő faktorok feltárása, megelőzése, valamint javaslatainkkal azok javítása a Mi célunk, valamint a szabványok betartása a Munkáltató érdeke.

Értékelő rendszerünk segítségével – integrált szabványokkal, szabályokkal és törvényekkel – üzem szintű kockázatértékelést végzünk. A súlyos szabálysértéseket külön kiemelve és ezek kapcsán részletesebb javaslatokkal ellátva adjuk át a Megrendelőnek.

Értékelő táblánkat úgy alakítottuk ki, hogy az adott szabálysértésekhez tartozó területi, üzemi és felső vezetői felelősök könnyen hozzárendelhetők legyenek, így segítve a Megrendelők munkáját a hibák, hiányosságok javításában.

A kockázatértékelést minimum 3 évente kötelező elvégezni a Mvt.54. § (2) bekezdésben foglaltak szerint.

MAKROERGONÓMIA/ LAYOUT TERVEZÉS

A bővülő piaci igények hatására folyamatosan modernizálódó és azonos ütemben fejlődő üzemekre/gyárakra van szükség. Ezek áttervezése az üzem összes dolgozóját érinti, így rendkívül nagy mennyiségű adat feldolgozására és megfelelő átszervezésére van szükség.

Az egyedülálló ViveLab Ergo szimulációs szoftverének köszönhetően, teljes gyártóüzem átköltöztetését, logisztikai útvonalak kijelölését / rövidítését, gépcsoportok megfelelő elrendezését rendkívül effektív módon tudjuk megtervezni és 3D virtuális világunkban szimulálni.

A különböző gépek csoportosítását követően gépcsoportok egységesítésével és az azokhoz tartozó műveleti utasítások feldolgozásával hozzuk létre az újabb elrendezést / layoutot.

Ennek köszönhetően eddigi eredményeink alapján jelentős ciklusidő csökkenést, munkaerőt és energiát tudtunk megtakarítani, így a gyárak hatásfoka nőtt. A munkaerőhiányból adódóan kihasználatlan gyáregységek ismét visszakerültek a termelési láncba, ezzel megalapozva a nagyobb termelékenységet.  

Az anyag, energia és információ áramlásának részletes feltárásával egy olyan rendszeregyenletet tudunk meghatározni a gyárműködéséről, amelyet későbbi átalakítások esetén is fel tudunk használni. Ez jelentősen felgyorsítja a jövőbeli tervezetek lefutását.

Munkaállomás- és egyéb termékek tervezésének támogatása

A ViveLab Ergo szoftvernek köszönhetően nincs szükség prototípusra, hiszen CAD fájlok alapján a virtuális térben ellenőrizzük tudjuk a termék megfelelését, használhatóságát.  

A szoftverbe implementált antropometriai adatbank a populáció 99%-át lefedi, ezáltal a szimulációt bármilyen származású, nemű, életkorú, testfelépítésű digitális human karakterre el lehet végezni. Szimulálhatjuk az idősebb vagy megváltozott munkaképességű felhasználókat, munkavállalókat is. A hibás testtartások, az elérhetetlen felületek vagy problémás keresztmetszetek kiszűrését követően javaslatot teszünk a probléma korrigálásának módjára. Szakembereink nem csupán ergonómiai szemmel nézve, de követve a projekthez tartozó normákat és szabványokat, a Megrendelővel közösen dolgozzák ki a pontosabb konstrukciót.

Új üzem esetén nem csak a munkát végzők közvetlen környezetét, de a közvetett hatásokat is egyaránt meg tudják vizsgálni szakembereink. Láthatósági teszt a Munkavállaló szemszögéből, fényviszonyok ellenőrzése, több dolgozó közös munkavégzésének ellenőrzése, folyamatirányítási szempontokat figyelembe véve.

Továbbképzések, oktatások

A tanfolyamra olyan EHS mérnököket, folyamatmérnököket, termelésvezetőket, munkavédelmi-, foglalkozásegészségügyi-. szakembereket, tervezőmérnököket várunk, akik szeretnének tenni a munkavédelmi- és a munkabiztonsági szint növelése, a ciklusidő-, táppénz-, fluktuáció és selejtszám csökkentése; az employer branding és wellbeing, az idősödő, valamint megváltozott munkaképességű munkavállalók teljesítményének optimalizálása érdekében. 

A tanfolyam célja a szakemberek tudásának bővítése, így a munkahelyi deficitek feltárása mellett a szükséges intézkedésekre is javaslatot tudnak tenni. A tanfolyam során a szakembereinktől, vendégelőadóinktól tanulhatják meg a legújabb elméleteket és technológiákat, valamint megismerik a legjobb ipari gyakorlatokat.  Minden elméleti blokkhoz tartozik egy gyakorlati rész, amely a valós életből vett, csoportosan és önállóan feldolgozott feladatokkal és esettanulmányokkal illusztrálja az érintett kérdéskört.

Teljes eszköz- és tudástranszfer

A felhő alapú, felhasználóbarát ViveLab Ergo szoftver és az Xsens Motion Capture szenzorok használatát bárki könnyedén elsajátíthatja. A 2 napos elméleti és gyakorlati oktatást követően önállóan is el tudja végezni a mozgásrögzítés és ergonómiai analízis riportkészítés folyamatát. A felhasználók számára az MSZ EN1005-4:2005+A1:2009 szabványon túl további 6 beépített ergonómiai analízis áll rendelkezésre, amelyekről alább olvashat. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a ViveLab Ergo 3D-s szimulációs szoftver egyedülálló az ergonómiai szoftverek piacán.

Ergonómus szakembereink az oktatás után is támogatják a projektek menetét, személyesen, illetve online is rendelkezésre állnak. A ViveLab Ergo szoftveren belül akár közös kollaborációs munkára is felkérhetők, ahol földrajzi helytől függetlenül, egy időben tudnak ugyanazon a projekten dolgozni, hogy közösen találják meg a megoldást a felmerülő problémákra.